نمایش یک نتیجه

جا ظرفی

0
0 نقد و بررسی
مدل                                       آترون

کد محصول                              200
تعداد طبقه                              1.5
اندازه                                     40*50
جنس                                    آلومینیوم

نردبان پارتیان سه پله

658,000تومان
3 نقد و بررسی

نردبان پارتیان سه پله

658,000تومان
3 نقد و بررسی

مدل                                       پارتیان
کد محصول                              101
تعداد پله                                 3
ارتفاع قابل استفاده                   75
اندازه بازشده                           48*64.5*114
اندازه بسته شده                      48*121
حداکثر وزن قابل تحمل             150

نردبان پارتیان چهار پله

832,000تومان
2 نقد و بررسی

نردبان پارتیان چهار پله

832,000تومان
2 نقد و بررسی

مدل                                       پارتیان
کد محصول                              101
تعداد پله                                 4
ارتفاع قابل استفاده                   98
اندازه بازشده                           50*80*138
اندازه بسته شده                      50*147
حداکثر وزن قابل تحمل             150

نردبان پارتیان پنج پله

1,062,000تومان
2 نقد و بررسی

نردبان پارتیان پنج پله

1,062,000تومان
2 نقد و بررسی

مدل                                       پارتیان
کد محصول                              103
تعداد پله                                 5
ارتفاع قابل استفاده                   121
اندازه بازشده                           53.5*100*163
اندازه بسته شده                      53.5*147
حداکثر وزن قابل تحمل             150

نردبان پارتیان شش پله

1,250,000تومان
2 نقد و بررسی

نردبان پارتیان شش پله

1,250,000تومان
2 نقد و بررسی

مدل                                       پارتیان
کد محصول                              104
تعداد پله                                 6
ارتفاع قابل استفاده                   145
اندازه بازشده                           57*125*187
اندازه بسته شده                      57*199
حداکثر وزن قابل تحمل             150