نمایش یک نتیجه

نردبان پارتیان سه پله

567,000تومان
3 نقد و بررسی

نردبان پارتیان سه پله

567,000تومان
3 نقد و بررسی

مدل                                       پارتیان
کد محصول                              101
تعداد پله                                 3
ارتفاع قابل استفاده                   75
اندازه بازشده                           48*64.5*114
اندازه بسته شده                      48*121
حداکثر وزن قابل تحمل             150

نردبان پارتیان چهار پله

705,000تومان
2 نقد و بررسی

نردبان پارتیان چهار پله

705,000تومان
2 نقد و بررسی

مدل                                       پارتیان
کد محصول                              101
تعداد پله                                 4
ارتفاع قابل استفاده                   98
اندازه بازشده                           50*80*138
اندازه بسته شده                      50*147
حداکثر وزن قابل تحمل             150

نردبان پارتیان پنج پله

900,000تومان
2 نقد و بررسی

نردبان پارتیان پنج پله

900,000تومان
2 نقد و بررسی

مدل                                       پارتیان
کد محصول                              103
تعداد پله                                 5
ارتفاع قابل استفاده                   121
اندازه بازشده                           53.5*100*163
اندازه بسته شده                      53.5*147
حداکثر وزن قابل تحمل             150

نردبان پارتیان شش پله

1,050,000تومان
2 نقد و بررسی

نردبان پارتیان شش پله

1,050,000تومان
2 نقد و بررسی

مدل                                       پارتیان
کد محصول                              104
تعداد پله                                 6
ارتفاع قابل استفاده                   145
اندازه بازشده                           57*125*187
اندازه بسته شده                      57*199
حداکثر وزن قابل تحمل             150